Language Thai Site English Site
 
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
พอใจ
ไม่พอใจ

 
มุมสุขภาพ
มุมสิ่งแวดล้อม
มุมแปลงหน่วย
มุมความปลอดภัย
 
 
The Six Branches Provide Services
 
www.centrallabthai.com
QR CODE
 

 ในหลวงเสด็จฯร้านโกลเด้นเพลส ในหลวงทอดพระเนตรการดำเนินงานร้านโกลเด้นเพลส สาขาศิริราช 2 เป็นการส่วนพระองค์ พร้อมทรงเลือกผักสดหลายชนิด

 
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับรถเข็นไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จฯ ลงจากที่ประทับชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานร้านโกลเด้นเพลส สาขาศิริราช 2 เป็นการส่วนพระองค์ โดยมี ศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นผู้เข็นรถเข็นไฟฟ้าพระที่นั่ง
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระพักตร์ที่สดใส ทรงฉลองพระองค์สูทเหลืองทับเสื้อเชิ้ตลายทางสีฟ้าเหลือง พระสนับเพลาสีเทาอ่อน รองพระบาทสีดำ พระหัตถ์ซ้ายทรงจูงคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง โดยตลอดเส้นทางที่เสด็จฯ มีประชาชนไปรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นจำนวนมาก ด้วยความจงรักภักดี ต่างปลื้มปีติที่เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยที่แข็งแรง
   จากนั้นเสด็จฯ ไปยังร้านโกลเด้นเพลส สาขาศิริราช 2 ตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคารโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ในการนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานของร้าน และทรงเลือกผัดสด ผลไม้สด อาหารสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ภายในร้าน ได้แก่ เห็ด 3 อย่าง ผักบุ้งจีน ผักกาดหางหงส์ หน่อไม้ฝรั่ง ผักกาดขาว ข้าวโพดอ่อน ผักกวางตุ้งใบ ผักฉ้อย(ฮ่องเต้น้อย) ต้นหอมญี่ปุ่น ผักบร็อกโคลี เต้าหู้หลอดไข่ไก่ ถั่วแฮมเจ อาหารสุขภาพสำเร็จรูป ผลิตจากถั่วเหลืองธรรมชาติ เนื้อหมู และเนื้อไก่
   ในการนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เจ้าหน้าที่ร้านโกลเด้นเพลส สาขาศิริราช 2 โดยบริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าผักและผลไม้ปลอดสารพิษด้วย
   ร้านโกลเด้นเพลส ดำเนินงานภายใต้ บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหนึ่งในโครงการส่วนพระองค์ที่ทรงจัดตั้งเพื่อเป็นร้านค้าปลีกต้นแบบของคนไทย จำหน่ายสินค้าปลอดจากสารพิษ และเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าให้เกิดประโยชน์ ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ผลิต ทำให้สามารถจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่ขาดทุน และผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าดี มีคุณภาพมาตรฐาน ราคายุติธรรม
   ปัจจุบันร้านโกลเด้นเพลส มีด้วยกัน 8 สาขา ได้แก่ สาขาพระราม 9, สาขาสะพานสูง, สาขาซีพีทาวเวอร์ สีลม, สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ, สาขาหัวหิน 1, สาขาหัวหิน 2, สาขาศิริราช 1 และสาขาศิริราช 2 แห่งนี้ ซึ่งเป็นแห่งใหม่ล่าสุด เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555
 ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก
 
 
 
 
 
 

0 0 0 4 1 9 1 2 7 7
0 0 0 3 4 3 3 3 0 6 1