Language Thai Site English Site
 
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
พอใจ
ไม่พอใจ

 
มุมสุขภาพ
มุมสิ่งแวดล้อม
มุมแปลงหน่วย
มุมความปลอดภัย
 
 
The Six Branches Provide Services
 
www.centrallabthai.com
QR CODE
 

 ยกเครื่องโรงอัดก้อนยางมาตรฐาน GMP

 
   นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากการที่สถาบันวิจัยยางได้ส่งเสริมและผลักดันให้สหกรณ์ผู้ผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนนำโรงอัดก้อนยางเข้าสู่มาตรฐานจีเอ็มพี (GMP) เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของตลาด ทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นในระบบคุณภาพให้แก่ผู้ซื้อและผู้ใช้ยางทั่วโลก ปัจจุบันมีโรงอัดก้อนยางได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จากสถาบันวิจัยยางแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ โรงอัดก้อนยางสหกรณ์กองทุนสวนยางจันดี จำกัด ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัส RB1 และโรงอัดก้อนยางของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด ที่จังหวัดสงขลา รหัส RB2 มีกำลังผลิตรวมกว่า 700 ตัน/เดือน
   อีกทั้งยังมีโรงอัดก้อนยางของสถาบันเกษตรกร จำนวน 4 แห่ง ในจังหวัดชลบุรี ตราด และกระบี่ อยู่ระหว่างการตรวจประเมินตามมาตรฐาน GMP ซึ่งต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องอีกหลายจุดเพื่อให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ภายใน 2 ปีข้างหน้าคาดว่า จะมีโรงอัดก้อนยางได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP เพิ่มมากขึ้น และคาดว่า ไทยจะสามารถผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ซึ่งจะส่งผลในเชิงบวกต่อประเทศไทยที่เป็นผู้ผลิตยางแผ่นรมควันรายใหญ่ของโลก
   “ใบรับรองมาตรฐาน GMP โรงอัดก้อนยาง มีอายุ 1 ปี การันตีได้ว่ายางอัดก้อนหรือยางลูกขุนที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถส่งขายให้กับโครงการพัฒนาศักย ภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางของรัฐบาลได้ ทั้งยังสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้อีกด้วย ซึ่งเป็นการสร้างจุดขายและเสริมศักยภาพการแข่งขันให้กับสินค้ายางพาราไทยในตลาดโลกได้” นางณพรัตน์กล่าว.
 ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 0 4 1 9 1 2 7 5
0 0 0 3 4 3 3 3 0 4 1