Language Thai Site English Site
 
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
พอใจ
ไม่พอใจ

 
มุมสุขภาพ
มุมสิ่งแวดล้อม
มุมแปลงหน่วย
มุมความปลอดภัย
 
 
The Six Branches Provide Services
 
www.centrallabthai.com
QR CODE
 

รัฐบาล แต่งตั้ง ผอ. เซ็นทรัลแลปไทยคนใหม่ ตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน SMEs OTOP ไทยให้ได้มาตรฐานก้าวไกลสู่สากล

รัฐบาลไทย ภายใต้การกำกับดูแลของ ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอำนวยการ เซ็ลทรัลแลปไทย คนใหม่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

โดย เซ็นทรัลแลปไทย เป็นห้องปฏิบัติการกลางของประเทศไทย เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบเอกชน โดยรัฐบาลถือหุ้น 100 % โดยทำหน้าที่ตรวจและรับรองมาตรฐานด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยยกระดับสินค้าไทยสู่การแข่งขันในตลาดสากล ทั้งนี้เซ็นทรัลแลปถือเป็นแล็ปของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ก่อตั้งเมื่อปี 2546 และมีสาขามากสุดถึง6แห่งพร้อมได้รับมาตรฐานiso17025 และมาตรฐานอื่นๆ ครบด้านสามารถรองรับการให้บริการทุกระดับตั้งแต่เกษตร วิสาหกิจขุมชน โอทอป sme และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

โดยนายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ อดีตรองกรรมการผู้จัดการ sme bank ได้รับความไว้วางใจให้ขึ้นมานั่งแท่นอำนวยการเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย ซึ่งนายสุรชัย เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานที่ค่ำหวอดกับผู้ประกอบการ sme มากว่า 35 ปี จึงช่วยให้เข้าใจและเข้าถึงผู้ประกอบการไทยรายเล็กให้มีโอกาสพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าด้วยการใช้แลปของรัฐเป็นเครื่องมือเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าไทยให้ได้รับมาตรฐานพร้อมที่จะเติบโตก้าวไกลในระดับสากลต่อไป

ที่มา : สถานีข่าว คมชัด AEC TV Online วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

0 0 0 4 1 9 1 3 1 6
0 0 0 3 4 3 3 3 4 5 1