Language Thai Site English Site
 
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
พอใจ
ไม่พอใจ

 
มุมสุขภาพ
มุมสิ่งแวดล้อม
มุมแปลงหน่วย
มุมความปลอดภัย
 
 
The Six Branches Provide Services
 
www.centrallabthai.com
QR CODE
 

"เซ็นทรัลแล็บ"ประกาศหนุนสินค้าชุมชนประชารัฐ

นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (Central lab Thai) กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการรายย่อย อาทิ เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการโอทอป และ SMEs ขนาดเล็ก มีศักยภาพสามารถผลิตสินค้าที่มีดีไซน์เป็นที่น่าสนใจของตลาดได้มากขึ้นกว่าเดิมแล้ว แต่ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคขณะนี้ให้ความใส่ใจสินค้าปลอดภัยเป็นสำคัญอันดับแรก พูดง่าย ๆ ว่าทุกคนกลัวได้รับสารพิษที่ทำให้เป็นโรคร้ายแรง ดังนั้นผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องปรับปรุงและยกระดับสินค้าตัวเองให้ได้คุณภาพมาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือจริง ๆ สิ่งแรกคือสินค้าต้องมีความสะอาดปลอดภัยปลอดสารอันตรายปนเปื้อน ตรงนี้เองจึงเป็นหน้าที่ของเซ็นทรัลแล็บ แล็บของรัฐบาลซึ่งมีมาตรฐานการตรวจและวิเคราะห์ผลระดับสากลในฐานะแล็ปประชารัฐเข้ามาให้บริการได้

"ผู้ประกอบการทุกคนอยากผลิตสินค้าให้ดีมีมาตรฐาน แต่เอาเข้าจริงเขาไม่มีทางรู้เลยว่าวัตถุดิบและกระบวนการผลิตสินค้ามีความสะอาด ปลอดภัย ได้สารพิษปนเปื้อนหรือไม่ จะไปใช้บริการห้องแล็บก็เป็นเรื่องยาก ค่าใช้จ่ายสูงพอควร ทำให้ขาดโอกาสในการพัฒนาต่อยอดให้สินค้าเป็นที่ยอมรับของตลาดได้ เซ็นทรัลแล็บโฉมใหม่จึงอาสาประชารัฐ ขอนำแล็บแห่งนี้มาให้บริการกับผู้ประกอบการรายเล็ก ๆ นอกเหนือจากพันธกิจเดิมที่ทำมานานกว่า 13 ปีมุ่งช่วยผู้ส่งออกเป็นหลัก เราจะแบ่งศักยภาพส่วนหนึ่งมาให้บริการในรูปแบบแล็บประชารัฐ คือทำงานร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มธกส. ที่ดูแลกลุ่มเกษตรกร สำนักงานกองทุนหมู่บ้านที่ดูแลวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนที่ดูแลกลุ่มโอทอป กระทรวงอุตสาหกรรมและสสว.ที่ดูแลกลุ่มเอสเอ็มอี รูปแบบจะทำเป็นโครงการที่ช่วยครบวงจรไม่ต่างคนต่างทำ"

นายสุรชัยกล่าวอีกว่า "งานแรกของแล็บประชารัฐคือเข้าไปช่วยตรวจและวิเคราะห์ผลให้กับผู้ประกอบการ 5 จังหวัดชายแดนใต้โดยร่วมมือกับศอ.บต. ที่จะคัดเลือกผู้ประกอบการสินค้าอาหารเป็นกลุ่มแรก ซึ่งค่าบริการตรวจทุกรายจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสสว.รายละ 5 พันบาท ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเมื่อได้รับผลตรวจแล้วก็จะทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้นและมีโอกาสขายสินค้าได้แพร่หลายมากขึ้น”

"ผมจะใช้แล็บมาตรฐานสากลที่รัฐบาลลงทุนเกือบ 2 พันล้านแห่งนี้ลงไปช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็ก ๆ ในต่างจังหวัดให้มากที่สุดเพื่อสนับสนุนกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) แล็บนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นแล็บประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐของรัฐบาลเต็มรูปแบบ” นายสุรชัย กล่าวในที่สุด

ที่มา : โต๊ะข่าวเกษตร - คม ชัด ลึก
Link : ข่าว Click

0 0 0 4 1 9 1 3 1 1
0 0 0 3 4 3 3 3 4 0 1