Language Thai Site English Site
 
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
พอใจ
ไม่พอใจ

 
มุมสุขภาพ
มุมสิ่งแวดล้อม
มุมแปลงหน่วย
มุมความปลอดภัย
 
 
The Six Branches Provide Services
 
www.centrallabthai.com
QR CODE
 
- บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สามารถทดสอบรังนกและผลิตภัณฑ์รังนก (ตามมาตรฐาน มกษ. 6705-2557)
- Promotion
- บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มช่องทางการชำระค่าบริการ
- หลักสูตรการฝึกอบรม ปี 2560
- โปรแกรมทดสอบความชำนาญ ปี 2560
- Central Lab Thai มีความสามารถในการตรวจสอบเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค Listeriosis ในแอปเปิลนำเข้า
- หน่วยรับรองได้รับใบรับรองขอบข่าย GAP (กุ้งทะเล) 8 พ.ย.2555
- การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ บรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหาร
ดูทั้งหมด   ดูทั้งหมด
Central Lab Thai ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในการสุ่มตรวจเพื่อรับรองคุณภาพ  - Central Lab Thai ร่วมกับ สคบ. ในการสุ่มตรวจเพื่อรับรองคุณภาพ
ธกส.จับมือเซ็นทรัลแล็บ  แล็บประชารัฐ ลุยยกระดับมาตรฐานทั้งกระบวนการปลูกและแปรรูป  - ธกส.จับมือเซ็นทรัลแล็บ ลุยยกระดับมาตรฐานทั้งกระบวนการปลูกและแปรรูป
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี วันสถาปนาบริษัท  - Central Lab Thai ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี วันสถาปนาบริษัท

             บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นห้องปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่มี
เครือข่ายทั่วประเทศ สามารถให้บริการทดสอบด้านห้องปฏิบัติการ, การสุ่มตรวจและรับรองสินค้า,ที่ปรึกษาระบบคุณภาพและเทคนิครวมทั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพเหมือนกันทั้ง 6 สาขาครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่สำนักงานสาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาฉะเชิงเทรา, สาขากรุงเทพ, สาขาสมุทรสาคร และสาขาสงขลา พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานมากกว่า 420 คน

             ห้องปฏิบัติการกลางฯ ให้บริการที่หลากหลายและความสะดวกสบายแก่ลูกค้าใน 11 สาขาบริการ
             1. บริการการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ
             2. บริการสอบเทียบเครื่องมือ
             3. บริการฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ
             4. บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร
             5. บริการวิจัยและทดสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
             6. บริการโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
             7. บริการตรวจสอบระบบการผลิต (IB)
             8. บริการตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพและผลผลิต (CB)
             9. บริการที่ปรึกษาระบบ
             10. บริการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี 300%
             11. บริการจัดสัมมนา ศึกษาดูงาน และการจัดอีเว้นท์

     ห้องปฏิบัติการกลางฯ เป็นกุญแจสำคัญที่สามารถสนับสนุนองค์กรของท่านได้ดังนี้
     1. สร้างความพึงพอใจภายใต้การดำเนินการที่ครอบคลุมทุกด้าน
     2. ให้ความสะดวกสบายและน่าเชื่อถือ
     3. มีความอิสระและความมั่นคงในการดำเนินงานด้านทดสอบ
              เพื่อให้สามารถตัดสินใจว่า ห้องปฏิบัติการกลางฯ ให้สิ่งที่ดีกว่าแตกต่างจากหน่วยงานอื่นๆ ขององค์กร ท่านได้อย่างไร ติดต่อเราได้ที่ :-

         บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
         50 ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว
         เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900
         โทร. (66) 0-2940-5993, (66) 0-2940-6881-3
         แฟกซ์. (66) 0-2940-6881-3 ต่อ 200
         LINE ID. cltfamily line


        

ข่าวสาร
  การันตี “แล็บไทย” มาตรฐานโลก มุ่งเป้าตลาดอียูส่งออกผัก-ผลไม้ (02/06/60)
  ‘แล็บประชารัฐ’ บูมเศรษฐกิจฐานราก (20/05/60)
  "เซ็นทรัลแล็บ"ประกาศหนุนสินค้าชุมชนประชารัฐ (25/04/60)
  เซ็นทรัลแล็บปรับโฉมสู่ แล็บประชารัฐ รุก OTOP-SMEs ดันมาตรฐานสู่สากล (04/04/60)
  รัฐบาล แต่งตั้ง ผอ. เซ็นทรัลแลปไทยคนใหม่ ตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน SMEs OTOP ไทยให้ได้มาตรฐานก้าวไกลสู่สากล (29/03/60)
ข่าวทั้งหมด
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศที่ EN03/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา งานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารปฏิบัติการสาขากรุงเทพ อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม และอาคารสำนักงานใหญ่ (01/06/60)
 ประกาศที่ EN02/2560 สอบราคางานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารปฏิบัติการสาขากรุงเทพ อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม และอาคารสำนักงานใหญ่ (22/05/60)
 ประกาศที่ EN01/2560 ประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารปฏิบัติการสาขากรุงเทพ อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม และอาคารสำนักงานใหญ่ (16/05/60)
 ประกาศที่ 4/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำบัญชี รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดรายได้ของปีบัญชี 2559 โดยวิธีพิเศษ (12/04/60)
ดูทั้งหมด
0 0 0 4 1 1 8 5 0 2
0 0 0 3 3 6 0 4 9 3 1