Language Thai Site English Site
 
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
พอใจ
ไม่พอใจ

 
มุมสุขภาพ
มุมสิ่งแวดล้อม
มุมแปลงหน่วย
มุมความปลอดภัย
 
 
The Six Branches Provide Services
 
QR CODE
 
การประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR) การจัดซื้อของที่ระลึกประจำปี 2556 เกรด A อุปกรณ์ External Harddisk (Portable) 2.5 นิ้ว พร้อมซองกำมะหยี่ จำนวน 190 ชุด (18/09/55)
ผลการสอบราคาจ้างบริษัทให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร สำนักงานใหญ่ (17/09/55)
งานจ้างติดตั้ง Wet Scrubber พร้อมงานรื้อย้ายเฟอร์นิเจอร์เดิม (10/09/55)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการเปิดซองราคา งานสอบราคาจัดจ้างบริษัทให้บริการรับ-ส่งเอกสาร สำนักงานใหญ่ (03/09/55)
ผลการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสวน อาคารสำนักงานใหญ่และอาคารปฏิบัติการ (03/09/55)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมเปิดซองราคา งานสอบราคาจัดซื้ออะไหล่เครื่อง GC-FID และเครื่อง GC-FPD จำนวน 11 รายการ (31/08/55)
การประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR) การจัดจ้างเพื่อศึกษาวิจัยตลาดของบริษัทฯ (29/08/55)
ผลการสอบราคาจัดจ้างสร้างสถานที่จอดรถ (สาขาสงขลา) (27/08/55)
ผลการสอบราคาจัดจ้างพนักงานทำความสะอาด สาขาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (23/08/55)
สอบราคาจัดจ้างบริการตรวจสุขภาพของพนักงานประจำปี 2555 สังกัดสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขากรุงเทพฯ (22/08/55)
ผลการสอบราคาจัดซื้อเครื่อง Microwave จำนวน 1 เครื่อง (สาขาสงขลา) (22/08/55)
การประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR) การจัดจ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2555 (16/08/55)
การประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR) การจัดซื้อเครื่องชั่งดิจิตอลสำหรับงานสอบเทียบ (16/08/55)
การสอบราคาจ้างบริษัทให้บริการรับ-ส่งเอกสาร สำนักงานใหญ่ (07/08/55)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมเปิดซองราคา งานสอบราคาจัดซื้อเครื่อง Microwave จำนวน 1 เครื่อง (สาขาสงขลา) (06/08/55)
การสอบราคาจัดซื้ออะไหล่เครื่อง GD-FID และเครื่อง GC-FPD จำนวน 11 รายการ (03/08/55)
การสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสวน อาคารสำนักงานใหญ่และอาคารปฏิบัติการ (01/08/55)
การประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR) งานสอบราคาจ้างบริษัทให้บริการรับ-ส่งเอกสารสำนักงานใหญ่ (01/08/55)
ผลการประกวดราคางานปรับปรุงห้องสอบเทียบเดิม เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการ GLP (31/07/55)
การประกาศคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (TOR) การจัดซื้ออะไหล่เครื่อง GC-FID และเครื่อง GC-FPD จำนวน 11 รายการ (30/07/55)
<< ก่อนหน้า - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - ถัดไป >>
0 0 0 1 9 5 1 7 0 7
0 0 0 1 1 9 2 9 1 2 1