• รูปหน้าสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขากรุงเทพ (สัญญาจ้าง 1 ปี)

on .

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขากรุงเทพ (สัญญาจ้าง 1 ปี)

รายละเอียดงาน

1.ให้บริการลูกค้า ตอนรับ/ให้คำแนะนำ/ตอบคำถามเกี่ยวกับบริการของบริษัทฯ และติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่ขอใช้บริการตรวจวิเคราะห์หรือตรวจผลิตภัณฑ์
2.จัดส่งใบรายงานผลการวิเคราะห์ให้ลูกค้าตามวิธีที่ลูกค้าระบุในใบคำขอรับบริการและติดตามผลการวิเคราะห์ของลูกค้า
3.จัดเก็บเอกสาร ข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็นระบบรวมถึงการบันทึกข้อมูลที่จำเป็นของลูกค้า
4.เก็บรักษาความลับของลูกค้าแต่ละราย
5.ประสานงานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า
6.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามาบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร

1.จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา
2.มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี มีใจรักงานบริการ
3.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
4.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
5.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้งาน


ผู้ที่สนใจสามารถ

1. สมัครด้วยตนเอง
2. ส่งใบสมัครทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ :
สำนักงานทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
2179 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

กรอกใบสมัครออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2940-6881-3 ต่อ 141 หรือ 142


 

 ผู้ที่สนใจสามารถ

1. สมัครด้วยตนเอง
2. ส่งใบสมัครทาง E-mail : recruit@centrallabthai.com
3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ :
    สำนักงานทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)
    บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
    2179 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668