• รูปหน้าสมัครงาน

วิศวกร สำนักงานใหญ่

on .

วิศวกร สำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน

1.จัดทำแผนระบบงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้ง 6 สาขา
2.ศึกษาและวางแผนการติดตั้งเครื่องมือให้เสร็จทันเวลาที่กำหนดและควบคุมต้นทุนการติดตั้ง
3.การติดตั้งเครื่องมือและกำหนดสเปคเครื่องมือให้ได้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการใช้งาน
4.ควบคุมค่าใช้จ่าย วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ในงานซ่อมบำรุง
5.ให้คำปรึกษาและข้อมูลทางวิศวกรรมในการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือแก่ผู้ใช้งานและช่างซ่อมบำรุงประจำสาขา


คุณสมบัติผู้สมัคร

1.จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
3.มีทักษะในการซ่อมเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์
4.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้


ผู้ที่สนใจสามารถ

1. สมัครด้วยตนเอง
2. ส่งใบสมัครทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ :
สำนักงานทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
2179 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

กรอกใบสมัครออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2940-6881-3 ต่อ 141 หรือ 142


 

 ผู้ที่สนใจสามารถ

1. สมัครด้วยตนเอง
2. ส่งใบสมัครทาง E-mail : recruit@centrallabthai.com
3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ :
    สำนักงานทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)
    บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
    2179 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668