Promotion ตรวจฉลากโภชนาการแบบย่อ 7 รายการ

เซ็นทรัลแล็บไทย จัด Promotion พิเศษ ตรวจฉลากโภชนาการแบบย่อ 7 รายการ พร้อมรับฉลากรูปแบบ GDA ในราคาพิเศษเพียง 2,800 บาทเท่านั้น !!!

ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 62 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ทั้ง 6 สาขา

สาขากรุงเทพฯ โทร. 02-9405993 / 02-9406881
สาขาสงขลา โทร. 074-558871-3
สาขาขอนแก่น โทร. 043-247704-7
สาขาฉะเชิงเทรา โทร. 038-533476-9
สาขาสมุทรสาคร โทร. 034-410881-3
สาขาเชียงใหม่ โทร. 053-896131 / 053-896133 / 053-896248 / 053-896173

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668