"เราคือ เซ็นทรัลแล็บไทย ให้การสนับสนุนช่วยเหลือยกระดับสินค้าชุมชน โอท็อป เอสเอ็มอี ทั่วประเทศ"

VTR แนะนำบริษัท

 

Lab Testing

 

Non Lab Testing

 

Central Lab Thai - Chinese Version

 

 


ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร


ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่อาหาร


สอบเทียบเครื่องมือ


วิจัยและทดสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี


การฝึกอบรมและโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ


หน่วยตรวจและหน่วยรับรองมาตรฐาน GAP, COC, GMP/HACCP


บริการที่ปรึกษาระบบ
ISO/IEC 17025


โครงการพัฒนามาตรฐานอาหารทางวัฒนธรรม
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสื่อสิ่งพิมพ์/เว็บไซต์
  • คลิปข่าว
  • จัดซื้อจัดจ้าง
+ ดูทั้งหมด
+ ดูทั้งหมด
+ ดูทั้งหมด
  • ผลักดันกฎหมาย พัฒนากระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจ ผลักดันกฎหมาย พัฒนากระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจ
    คาดการณ์กันว่าในอีก 6 เดือนข้างหน้า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำ กระท่อม หรือ สารสกัดจากกระท่อมไปแปนรูปเป็นสินค้าอาหาร จะถูกร่างแล้วเสร็จ และประกาศกำหนดใช้ ดังนั้นเรื่องของคุณภาพ และสายพันธ์ที่ต้องได้มาตรฐาน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะปูทางให้กับเกษตรกร…
    17 พฤศจิกายน 2564
+ ดูทั้งหมด
CLT Official

 

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

 

ฉลากโภชนาการ สัญญาใจ จากผู้ผลิต ถึงผู้บริโภค

ฉลากโภชนาการ สัญญาใจ จากผู้ผลิต ถึงผู้บริโภค

 

คุณภาพ

คุณภาพ กัญชง-กัญชา สู่พืชสมุนไพรเศรษฐกิจสากล

 


บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668