• เลขที่ EN03/2560
 • วันที่ วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2560
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ EN02/2560
 • วันที่ วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2560
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ EN01/2560
 • วันที่ วันอังคาร, 16 พฤษภาคม 2560
 • สาขา สำนักงานใหญ่

 4/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำบัญชี รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดรายได้ของปีบัญชี 2559 โดยวิธีพิเศษ

 • เลขที่ 4/2560
 • วันที่ วันพุธ, 12 เมษายน 2560
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 3/2560
 • วันที่ วันพุธ, 05 เมษายน 2560
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 1/2560
 • วันที่ วันอังคาร, 31 มกราคม 2560
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 2/2560
 • วันที่ วันศุกร์, 27 มกราคม 2560
 • สาขา สำนักงานใหญ่

 AD03/2559 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์

 • เลขที่ AD03/2559
 • วันที่ วันพฤหัสบดี, 29 ธันวาคม 2559
 • สาขา สำนักงานใหญ่

 EN22/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงภายในพื้นที่สำนักงาน อาคารสำนักงานใหญ่

 • เลขที่ EN22/2559
 • วันที่ วันพุธ, 28 ธันวาคม 2559
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ EN21/2559
 • วันที่ วันพุธ, 28 ธันวาคม 2559
 • สาขา สำนักงานใหญ่

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668