• เลขที่ 13/2563
 • วันที่ วันพุธ, 30 กันยายน 2563
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 12/2563
 • วันที่ วันจันทร์, 28 กันยายน 2563
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 10/2563
 • วันที่ วันพฤหัสบดี, 24 กันยายน 2563
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 7/2563
 • วันที่ วันศุกร์, 29 พฤษภาคม 2563
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 6/2563
 • วันที่ วันศุกร์, 01 พฤษภาคม 2563
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 4/2563
 • วันที่ วันพุธ, 25 มีนาคม 2563
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 20/2562
 • วันที่ วันศุกร์, 13 ธันวาคม 2562
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 16/2562
 • วันที่ วันพุธ, 27 พฤศจิกายน 2562
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 3/2562
 • วันที่ วันจันทร์, 28 ตุลาคม 2562
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ -
 • วันที่ วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2562
 • สาขา สำนักงานใหญ่

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668