คนชอบดูแลสุขภาพ ต้องไม่พลาด!

ผักในตระกูลสลัดที่ชื่อว่า "ผักสลัดคอส" แน่นอนว่าผักชนิดนี้เป็นผักที่มีวิตามินสูงและธาตุเหล็กช่วยเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดแดงในร่างกาย และช่วยแก้โลหิตจางได้อีกด้วย!
CLT แล็บประชารัฐฯ ขอแนะนำ ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจแล็บแล้วสามารถกินได้ สบายใจ ปลอดภัย ไรสารปนเปื้อน คือ "ผักสลัดคอส" จาก ADAM ORGANIC สามารถหาซื้อหาทานได้ตาม supermarket และตลาดติดแอร์ ทั่วไปนะคะ

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668