CLT Go On EP1 : ซอสมังคุด สู่ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับประเทศ

CLT Go On EP1 : ซอสมังคุด สู่ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับประเทศ

CLT Go On EP 1 จะพาทุกท่านไปรู้จักกับหนึ่งในผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรี "ซอสมังคุด" ของวิสาหกิจชุมชนคลองน้ำเค็มทันใจ ที่คนในชุมชนร่วมกันพัฒนาวัตถุดิบท้อนถิ่น จนสามารถนำไปขายบนห้างสรรพสินค้าชื่อดัง โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จ นั้นก็คือการสร้างมาตรฐานสินค้า จนเป็นที่ยอมรับ

เราไปทำความรู้จักผู้ผลิต เรียนรู้และเข้าใจถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจ จนประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ กับ CLT Go On EP 1 ซอสมังคุด สู่ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับประเทศ

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668