เทรน “อาหาร และ เครื่องดื่ม” ในปี 2020

on .

การมองเทรนอาหาร และ เครื่องดื่ม ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการต่างๆ ปรับเปลี่ยนสินค้า หรือ คิดผลิตสินค้าขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ล่าสุดมีข้อมูลจาก Fi Asia ออกมาเปิดเผย เทรนด์ อาหารและเครื่องดื่มในปีหน้า (2020) โดยเป็นการศึกษาเก็บข้อมูลจากจากพฤติกรรมผู้บริโภค รวมไปถึงปัจจัยแวดล้อมที่จะส่งผลต่ออุตสาหกรรม สรุปได้ทั้ง 9 หมวด ดังนี้

พบอีก “แกงไตปลาแห้ง” สารกันบูดเกินมาตรฐาน

on .

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2562 ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ สุ่มเก็บตัวอย่าง “แกงไตปลาแห้ง” จำนวนทั้งหมด 15 ตัวอย่าง จากตลาดสดและร้านขายของฝากในภาคใต้ ส่งตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารกันบูดประเภทกรดซอร์บิก และกรดเบนโซอิก เป็นครั้งที่ 2 พบว่ามี 4 ตัวอย่าง พบสารบูดประเภทกรดซอร์บิก หรือกรดเบนโซอิกเกินมาตรฐาน

พบ “น้ำพริกหนุ่ม” ใส่สารกันบูดเกินมาตรฐาน

on .

วันนี้ (1 สิงหาคม 2562) ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคเหนือ ภายใต้โครงการเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำพริกหนุ่มในพื้นที่ภาคเหนือจำนวน 17 ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์หาปริมาณวัตถุกันเสียประเภทกรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิก พบน้ำพริกหนุ่ม 7 ตัวอย่าง มีปริมาณสารกันบูดเกินมาตรฐาน โดยพบปริมาณกรดเบนโซอิกตั้งแต่ 890.32 -5649.43 มก./กก. ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 389 พ.ศ. 2561 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 5) อนุญาตให้ตรวจพบวัตถุกันเสียประเภทกรดเบนโซอิก ปริมาณสูงสุดได้ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักอาหาร 1 กิโลกรัม และ ประเภทกรดซอร์บิก ปริมาณสูงสุดได้ไม่เกิน 1000 มก./กก. ในหมวดอาหารประเภทเครื่องปรุงรส

“เกลือที่ดี ต้องมีคุณภาพ”

on .

“เกลือ” ถือเป็นเครื่องปรุงที่มีความสำคัญ เพราะไม่ว่าจะอาหารประเภทใด หรือ ชนชาติไหน ต่างมีเกลือเป็นส่วนผสมไม่มากก็น้อย เกลือที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปต่างมีหลากหลายรูปแบบให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้ตามสะดวก เช่น เกลือเม็ด , เกลือผง , เกลือทะเล หรือ เกลือหยาบ เป็นต้น

ตรวจคุณภาพ “เส้นขนมจีน” หลัง อย. ยังพบบางรายใช้สารเคมีเกินค่ามาตรฐาน

on .

จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สุ่มตรวจตัวอย่างเส้นขนมจีน 31 ตัวอย่างในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่ามี2ยี่ห้อ หรือคิดเป็นร้อยละ 6 คือ มีปริมาณกรดเบนโซอิก หรือ สารกันบูด เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด แม้ภาพรวมจะพบว่าสถานการณ์ดีขึ้นจาก 2 ปีก่อน แต่ยังพบว่าขนมจีนบางยี่ห้อมีการแสดงข้อความบนฉลากว่า "ปราศจาก สารกันบูด-ปราศจากสิ่งเจือปน" หรือ "ไม่มีสารเจือปน" แต่ผลการตรวจ พบว่า มีการใช้สารกันบูด ซึ่งถือว่าข้อมูลที่แจ้งบนฉลากเป็นเท็จ

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668