"เซ็นทรัลแล็บไทย" เปิดบ้าน ชวนผู้ประกอบการตระหนักรู้ "ฉลากอาหาร-อายุผลิตภัณฑ์" ให้ถูกกฎหมาย

"เซ็นทรัลแล็บไทย" เปิดบ้าน ชวนผู้ประกอบการตระหนักรู้ "ฉลากอาหาร-อายุผลิตภัณฑ์" ให้ถูกกฎหมาย

วันที่ 27 มกรมคม 2566 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย จัดกิจกรรมเปิดโลกห้องปฏิบัติการกับเซ็นทรัลแล็บไทย ภายใต้หัวข้อ “ฉลาดซื้อต้องรู้อายุผลิตภัณฑ์และคุณค่าทางโภชนาการ” สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการในการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การจัดทำฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และ อายุผลิตภัณฑ์ให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากที่ผ่านพบว่าสินค้าที่วางขายตามท้องตลาดทั่วไปยังจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง ซึ่งถือว่าผิดกฎหมาย และส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค อีกทั้งการจัดทำฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และ อายุผลิตภัณฑ์ จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของผู้ประกอบการ และยังสามารถขยายช่องทางการจัดจำหน่ายได้ โดยเวทีเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณนฤมล ฉัตรสง่า ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร (อย.) กระทรวงสาธารณสุข, คุณคงพันธ์ จิรวงศาโรจน์ ผอ.ส่วนมาตรฐานและวิชาการ เซ็นทรัลแล็บไทย, คุณศุภเกียรติ โตอิ้ม กรรมการผู้จัดการ ผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้า จ่าวิรัช จ.นครสวรรค์ และ คุณจิตราภรณ์ ประจำทอง บริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด ผลิตภัณฑ์ขนมปัง มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในทุกแง่มุม

นาย อารยะ โรจนวณิชชากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสาธิต ปิตุเตชะ ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ถึงทิศทางอาหารสุขภาพกับ Life Style ผู้บริโภคว่า ทิศทางการบริโภคหลังจากนี้ ผู้คนจะเน้นใส่ใจสุขภาพมากขึ้น หลังจากต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ส่งผลให้สินค้าที่ด้านดูแลสุขภาพมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว อีกทั้งการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ยังส่งผลให้อาหารดูแลสุขภาพเติบโตมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งเชื่อว่าโอกาสของตลาดอาหารสุขภาพจะขยายได้อีกมาก ขณะที่ทิศทางของกระทรวงสาธารณสุข ยังเน้นให้ความสำคัญกับการ ลดการเกิดโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs เช่น โรคเบาหวาน โรคมะเร็งต่างๆ โรคไตเรื้อรัง โรคอ้วนลงพุง เป็นต้น ด้วยการผลักดันให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการทานอาหารที่ หวาน มัน เค็ม เกินไป พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการระดับอุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนสูตร เน้นใส่ใจดูแลสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งแน่นนอนว่า ฉลากโภชนาการที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องใส่ใจและทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ด้าน นาย ชาคริต เทียบเธียรรัตน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เซ็นทรัลแล็บไทย ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการภายใต้การกำกับของรัฐ มีความพร้อมในการให้บริการตรวจทดสอบ ฉลากโภชนาการ และ อายุผลิตภัณฑ์ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะการตรวจฉลากโภชนาการ ซึ่งผ่านการรับรองจาก อย. ให้เป็นหน่วยตรวจทดสอบ โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจฉลากโภชนาการ จากเซ็นทรัลแล็บไทย สามารถนำผลการทดสอบไปขอขึ้นทะเบียนฉลากโภชนาการได้ทันที อีกทั้งยังสามารถให้บริการตรวจทดสอบทางห้องปฏิบัติการอื่น ๆ ตามมาตรฐานที่ภาครัฐ มาตรฐานส่งออก รวมถึงยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ได้อีกด้วย อีกทั้งเซ็นทรัลแล็บไทยยังเข้าร่วมโครงการ “ช้อปดีมีคืน” โดยผู้ใช้บริการสามารถขอใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบ เพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษี 2566 ที่จะเก็บในช่วงต้นปี 2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 2566 เท่านั้น ร่วมถึงยังมีโปรโมชั่นดี ๆ ให้กับผู้ประกอบการ ตลอดปี 2566

ภายในงานยังมีหน่วยงานจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEDBANK), บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ โครงการสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” สำนักงานคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ มาร่วมออกบูธ มอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ประกอบการ

#เซ็นทรัลแล็บไทย #Centrallabthai #ฉลากโภชนาการ #อายุผลิตภัณฑ์

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668