สสว.ร่วมกับเซ็นทรัลเล็บไทย และอย.จัดอบรมฟรีเพื่อส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้หัวข้อ SMEs 4.0 next to be Millionaire

สสว.ร่วมกับเซ็นทรัลเล็บไทย และอย.จัดอบรมฟรีเพื่อส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้หัวข้อ SMEs 4.0 next to be Millionaire

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ บริษัท ห้องปฏบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย และสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรม เรื่อง SMEs 4.0 next to be Millionaire เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าและสถานประกอบการให้มีความน่าเชื่อถือ และเพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าและบริการ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด)

โดยภายในงานมีการจัดอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง อาทิ หัวข้อ “คิดดี ทำได้ ขายเป็น เห็นเงินล้าน” โดย ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข ด้านอาหารและยา หัวข้อ “รู้ไว้ ไม่พลาด ทำฉลากอาหารให้ถูกกฏหมาย” โดยคุณอารยะ โรจนวณิชชากร ที่ปรึกษาสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หัวข้อ “เจาะลึกการตลาด 4.0” โดยผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การตลาด รวมถึงการชี้แจง “คูปองยกระดับมาตรฐานสินค้า” โดยผู้แทนจากเซ็นทรัลแล็บไทย และกิจกรรมให้คำปรึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานร่วม โดยเงื่อนไขในการสมัครต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรในปี 2560 สามารถเข้าร่วมอบรมในปี 2561 ได้ ส่วนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมที่สนใจขอรับคูปองมูลค่า 5,000 บาท จะต้องยื่นหลักฐานรับรองการประกอบธุรกิจมาแล้ว 3 ปี ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ พร้อมลงทะเบียนในระบบ E-Coupon เพิ่มเติม

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียน ได้ที่ www.centralabthai.com/clt_smestrong61 หรือโทรศัทพ์หมายเลข 098 249 6608 หรือ 098 249 0665 และทางไลน์ @centrallabthai (@dgi7403s)

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668