เซ็นทรัลแล็บไทย ส่งเสริมผู้ประกอบการโรตีสายไหม ตรวจคุณภาพสินค้า ก่อนถึงมือผู้บริโภค

จากกรณีศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค จ.พระนครศรีอยุธยา สุ่มตรวจร้านโรตีสายไหม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 จำนวน 13 ร้านยังเจอปัญหาสารใส่กันบูด และใส่สีผสมอาหารเกินมาตรฐาน โดยผลทดสอบ พบโรตีสายไหมที่มีปริมาณสารกันบูดประเภทกรดเบนโซอิกเกินมาตรฐานหลายตัวอย่าง

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ในฐานะห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ให้การตรวจวิเคราะห์มาตรฐานสินค้าก่อนถึงมือผู้บริการอย่างปลอดภัย สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์หาสารกันบูดประเภทกรดเบนโซอิก และ สีผสมอาหาร ที่เกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดได้ โดยผู้ประกอบการสามารถนำสินค้าเข้าส่งตรวจที่เซ็นทรัลแล็บไทยได้ทั้ง 6 สาขา คือ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร และ สงขลา ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 389 พ.ศ. 2561 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 5) อนุญาตให้ตรวจพบปริมาณกรดเบนโซอิกสูงสุดได้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักอาหาร 1 กิโลกรัม

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668