เซ็นทรัลแล็บไทย จับมือพันธมิตร อาร์เคเดียน อีโค พัฒนาการให้บริการสิ่งแวดล้อม ด้านระบบบำบัดน้ำเสีย

เซ็นทรัลแล็บไทย จับมือพันธมิตร อาร์เคเดียน อีโค พัฒนาการให้บริการสิ่งแวดล้อม ด้านระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือเซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ บริษัท อาร์เคเดียน อีโค จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจ Start Up ด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ตอกย้ำการพัฒนาด้านมาตรฐานการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นพันธกิจหนึ่งขององค์กร

นายพีรวุฒิ โสมนะพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เคเดียน อีโค จำกัด กล่าวว่า เซ็นทรัลแล็บไทย ถือเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองรายการทดสอบ ISO/IEC 17025 หลากหลายรายการ อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูป และ อุตสาหกรรมกิจการต่าง ๆ จำนวนมาก ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งถือเป็นระบบพื้นฐานของโรงงานอุตสาหกรรม ที่เน้นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าของอาร์เคเดียน อีโค และ เซ็นทรัลแล็บไทย ในระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดต้นทุน ลดพื้นที่สำหรับการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่ผู้ประกอบการ

ด้าน นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจของเซ็นทรัลแล็บไทย คือด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งความร่วมมือกับอาร์เคเดียน อีโค ครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำว่าเซ็นทรัลแล็บไทย มุ่งมั่นสร้างมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย ที่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดก่อนปล่อยออกไปจากโรงงาน

สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจสร้าง หรือแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย สามารถติดต่อเซ็นทรัลแล็ปไทยได้ที่ line official account @centrallabthai หรือ โทร 02 940 6881-3 ต่อ 183 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668