ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ของบริษัทฯ ระยะเวลา 48 เดือน จำนวน 24 คัน เลขที่ 2/2562

  • เลขที่: -
  • วันที่: วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2562
  • สาขา: สำนักงานใหญ่
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668