เซ็นทรัลแล็บไทย จับมือ BOP พัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างมาตรฐานเพื่อการส่งออก

เซ็นทรัลแล็บไทย จับมือ BOP พัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างมาตรฐานเพื่อการส่งออก

เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมกับ บริษัท บีโอพี เอ็กซ์เพรส จำกัด (BOP) จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างมาตรฐานเพื่อการส่งออก" ในการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ซึ่งภายในงานมีผู้ประกอบการที่เตรียมเดินหน้าธุรกิจ เข้าร่วมรับฟังข้อมูลจำนวนมาก

ประเด็นสำคัญในการเสวนาครั้งนี้ คือการสร้างมาตรฐานสินค้านำเข้า-ส่งออก ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายของประเทศปลายทาง ทั้งการขอขึ้นทะเบียนจากภาครัฐ การตรวจทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญต่อการนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ โดยเซ็นทรัลแล็บไทย และ บีโอพี จะเป็นผู้ให้คำปรึกษา และ สนับสนุนผู้ประกอบการในทุกกระบวนการ

พร้อมกันนี้ทั้ง 2 บริษัท ยังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนามาตรฐานสินค้าและการสนับสนุนทางธุรกิจ และเดินหน้าเปิดจุดรับส่งตัวอย่างตรวจทดสอบทางห้องปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รองรับกับความต้องการของผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังที่จะเพิ่มขึ้นอีกด้วย

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668