คุณสิทธิชัย อ้นปันส์ กรรมการบริหาร บริษัท อินไวเซอร์ จำกัด และ ประธานวิสาหกิจชุมชน เกษตรในเมือง พร้อมด้วย คุณกวีณา เงาเบญจกุล กรรมการผู้จัดการฯ เข้าเยี่ยมชม เซ็นทรัลแล็บไทย ถึงแนวทางการตรวจคุณภาพ และสารสำคัญ ในพืชสมุนไพรกัญชงกัญชา

24 พย 64

คุณสิทธิชัย อ้นปันส์ กรรมการบริหาร บริษัท อินไวเซอร์ จำกัด และ ประธานวิสาหกิจชุมชน เกษตรในเมือง พร้อมด้วย คุณกวีณา เงาเบญจกุล กรรมการผู้จัดการฯ เข้าเยี่ยมชม เซ็นทรัลแล็บไทย ถึงแนวทางการตรวจคุณภาพ และสารสำคัญ ในพืชสมุนไพรกัญชงกัญชา เพื่อเตรียมพร้อมสร้างคุณภาพ และ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสำคัญในกัญชงกัญชา

เซ็นทรัลแล็บไทย เป็นห้องปฏิบัติการ ที่สามารถตรวจทดสอบคุณภาพได้ตามที่กฎหมายกำหนด และยังผ่านการเปรียบเทียบผลทางห้องปฏิบัติการ กับสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

#กัญชงกัญชา #ตรวจกัญชา #canabist #hemp #centrallabthai

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668