รมช.สธ. มอบนโยบายเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจทดสอบสารสำคัญ ในพืชสมุนไพร (กัญชา กัญชง กระท่อม) ที่ใช้ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์แปรรูป พร้อมสั่งการกรมวิทย์ฯ เร่งร่างหลักเกณฑ์สุ่มตัวอย่างการออกใบ COA

รมช.สธ. มอบนโยบายเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจทดสอบสารสำคัญ ในพืชสมุนไพร (กัญชา กัญชง กระท่อม) ที่ใช้ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์แปรรูป พร้อมสั่งการกรมวิทย์ฯ เร่งร่างหลักเกณฑ์สุ่มตัวอย่างการออกใบ COA

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานห้องปฏิบัติการภาคีเครือข่ายด้านการทดสอบสารสำคัญในพืชสมุนไพร (กัญชา กัญชง กระท่อม) ที่ใช้ในทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปและมอบนโยบายด้านสาธารณสุข โดยมีนายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนให้สมุนไพรไทยเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ โดยตั้งเป้าว่าปีนี้ สมุนไพรไทยจะสามารถสร้างมูลค่าได้สูงถึง 7.8 หมื่นล้านบาท โดยพบว่ากัญชากัญชง มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากกว่า 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 6.4 แสนล้านบาท ซึ่งจะเป็นการพัฒนาสมุนไพรไทยสู่สมุนไพรโลก และจะช่วยให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมสมุนไพรเพิ่มขึ้น และเป็น Herbal Champions ของประเทศ

ดร.สาธิต ยังกล่าวด้วยว่า ด้านการพัฒนาทางห้องปฏิบัติการ ได้มอบนโยบายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดำเนินงานเสริมสร้างศักยภาพวิทยาศาสตร์การแพทย์ของภาครัฐ และภาคีเครือข่ายให้ทันสมัย พร้อมสั่งการให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เร่งดำเนินการร่างหลักเกณฑ์การสุ่มตัวอย่าง เพื่อใช้ประกอบการออกให้ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้า หรือ Certificate of Analysis (COA) ที่ผู้ผลิตตรวจสอบ ทดสอบ และรับรองให้กับผู้ซื้อ ตามล็อตการผลิตนั้น ๆ เทียบกับค่ามาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในการส่งออกได้

พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและควบคุมคุณภาพสารสำคัญพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระหว่าง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จำกัด และบริษัท คิง แคนน์ จำกัด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าจากพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง กระท่อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จำกัด กล่าวว่า หนึ่งในการตรวจวิเคราะห์ที่กำลังเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการจำนวนมาก คือ การตรวจวิเคราะห์ กัญชง กัญชา ตามมาตรฐานที่ภาครัฐกำหนด ซึ่งบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จำกัด เป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการที่ได้รับใบอนุญาตครอบครองที่เกี่ยวกับพืชกัญชา กัญชงและกระท่อม เพื่อใช้สำหรับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทุกประเภท ตลอดจนการตรวจวิเคราะห์พืชสมุนไพร จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) สามารถดำเนินการตรวจวิเคราะห์ ได้ตั้งแต่กระบวนการ ต้นน้ำ ถึง ปลายน้ำ การตรวจวิเคราะห์สายพันธุ์ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ การตรวจแปลงปลูก ตรวจปัจจัยทางผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน การตรวจหาสารสำคัญ THC CBD รวมถึงการตรวจโรงงานผลิต ตามมาตรฐาน COA/GMP และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น สารสกัดทางการแพทย์ สมุนไพรแพทย์แผนไทย เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เป็นต้น

สำหรับบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จำกัด เป็นห้องปฏิบัติการภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐ โดยมีกระทรวงการคลังและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นผู้ถือหุ้น ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มากกว่า 1,000 รายการทดสอบ มีพันธกิจหลักในสร้างมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การสอบเทียบเครื่องมือ ด้วยความถูกต้อง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ ให้เป็นที่การยอมรับทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มีสาขาครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพ ขอนแก่น เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร และสงขลา

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668