CLT Go On EP3 : ตามหา จ๊อปลานิล ของดังเมืองชลบุรี

CLT Go On EP3 : ตามหา จ๊อปลานิล ของดังเมืองชลบุรี

CLT Go On Ep3 พาไปบุกแหล่งวัตถุดิบขึ้นชื่อของจังหวัดชลบุรี นั้นก็คือ ปลานิล ของอำเภอแปลงใหญ่ โดยชาร์ท และ พี่ตี๋ จะไปเปิดสูตรเด็ดการทำ จ๊อปลานิล ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่ ต.ท่าข้าม ที่สามารถคว้ารางวัลได้มากมาย

เราไปทำความรู้จักผู้ผลิต เรียนรู้และเข้าใจถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจ จ๊อปลานิล ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่ ต.ท่าข้าม CLT Go On Ep3 ตามหา จ๊อปลานิล ของดังเมืองชลบุรี

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668