CLT Go On EP4 : ชาพันปี "ARAN TEA" ชาไทยคุณภาพระดับโลก

CLT Go On EP4 : ชาพันปี "ARAN TEA" ชาไทยคุณภาพระดับโลก

CLT Go On Ep4 บุกไปกันที่ดอยวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ตามหาต้นชาพันปี ต้นตำรับชาพันธุ์อัสสัมของประเทศไทย โดยชาร์ท และ พี่ตี๋ จะพาไปดูกระบวนการผลิตชา ของโรงงาน Tian Hwa tea Factory หรือแบรนด์ ARAN TEA ที่มีมาตรฐาน และยังสามารถไปคว้ารางวัลระดับเหรียญทอง จากประเทศญี่ปุ่น

เราไปทำความรู้จักผู้ผลิต เรียนรู้และเข้าใจถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจของ Tian Hwa tea Factory หรือแบรนด์ ARAN TEA กับ CLT Go On Ep4 ชาพันปี "ARAN TEA" ชาไทยคุณภาพระดับโลก

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668