เซ็นทรัลแล็บไทย จับมือ องค์การสะพานปลา ยกระดับมาตรฐานตลาดประมงไทยสู่ระดับสากล

เซ็นทรัลแล็บไทย จับมือ องค์การสะพานปลา ยกระดับมาตรฐานตลาดประมงไทยสู่ระดับสากล

เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมกับ องค์การสะพานปลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาตลาดต้นแบบให้มีความเป็นเลิศด้านสุขอนามัย พร้อมชูสัญลักษณ์ “Q Mark” รับรองมาตรฐานสินค้าประมงสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค นำร่องยกระดับ “ตลาดประมงอ่างศิลา” ที่แรก โดยมี นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เซ็นทรัลแล็บไทย และ นายวัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง ร่วมลงนาม

นายวัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับตลาดสะพานปลา และยกระดับมาตรฐานตลาดประมงไทยสู่มาตรฐานระดับสากล ทั้งในด้านวัตถุดิบ อาหารทะเล สินค้าแปรรูป และมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร โดยให้ “ตลาดประมงอ่างศิลา” ซึ่งเป็นตลาดสดในทะเลแห่งแรกของไทย และในระดับเอเชีย เป็นตลาดต้นแบบในการพัฒนาที่มุ่งเน้นทั้งในด้านมาตรฐานสินค้าประมง และมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งสอดคล้องนโยบายกรมอนามัย ในด้านสุขอนามัย

“ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมและผ่านการประเมินร้านค้าจะได้รับเกียรติบัตร และตราสัญลักษณ์แสดงมาตรฐาน ที่เรียกว่า Q Mark ในการรับรองมาตรฐานสินค้าประมง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่าจะได้รับประทานอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ประมงที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองมาตรฐานในระดับสากล หลังจากนั้นจะถอดบทเรียนและขยายไปสู่ตลาดขององค์การสะพานปลาทั่วประเทศต่อไป”

ด้าน นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย กล่าวว่า เซ็นทรัลแล็ปไทย ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและรับรองมาตรฐานสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเล ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของทั้งคนไทยและต่างชาติ ซึ่งองค์การสะพานปลา มีโครงการเกี่ยวข้องกับทั้งท่าเทียบเรือ และตลาดประมงมากมาย โดยเซ็นทรัลแล็ปไทย มีตราสัญลักษณ์ Q Mark ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าต่าง ๆ ว่าร้านนี้ได้ผ่านการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในการซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การอบรมมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ จะทำให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานสอดคล้องกับประกาศของกรมอนามัย เพื่อยกระดับตลาดต้นแบบที่มีความเป็นเลิศด้านสุขอนามัย ทุกด้าน พร้อมส่งเสริมสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ในวงกว้าง โดยเริ่มที่ “ตลาดประมงอ่างศิลา” จ.ชลบุรี เป็นแห่งแรก และจะมีการประสานความร่วมมือ เพื่อเดินหน้าพัฒนาตลาดประมงอื่น ๆ ร่วมกับองค์การสะพานปลาอย่างต่อเนื่องต่อไป

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668