เซ็นทรัลแล็บไทย เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อยกระดับการบริการทางห้องปฏิบัติการ รองรับผู้ประกอบการภาคเหนือของไทย

เซ็นทรัลแล็บไทย เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อยกระดับการบริการทางห้องปฏิบัติการ รองรับผู้ประกอบการภาคเหนือของไทย

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือเซนทรัลแล็บไทย เปิดบ้านต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยนายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.เจษฎา วิชาพร รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันในครั้งนี้

นอกจากนี้ เซ็นทรัลแล็บไทย นำผู้บริหาร คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลาง สาขากรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสร้างห้องปฏิบัติการ ของทางมหาวิทยาลัยโดยตรง สำหรับการรองรับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ในส่วนภาคเหนือตอนล่าง พร้อมทั้งสอบถามด้านการสร้างมาตรฐาน ISO/IEC 17025 สำหรับห้องปฏิบัติการ นับว่าเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการสำหรับเซ็นทรัลแล็บไทย และยกระดับขีดความสามารถรองรับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนไปอีกขั้นหนึ่ง

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668